Fertigungstechnik

 1. Work Systems: Pearson New International Edition
  Mikell P. Groover

  Work Systems: Pearson New International Edition

  The Methods, Measurement & Management of Work

  Buch: 978-1-2920-2705-0
  eBook: 978-1-2920-5336-3
  Umfang: 744 Seiten, 3,94 MB
  Erschienen am: 03.10.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 52,30

 2. Quality: Pearson New International Edition
  Donna C. Summers

  Quality: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-4178-0
  eBook: 978-1-2920-5560-2
  Umfang: 552 Seiten, 10,5 MB
  Erschienen am: 03.10.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 52,30

 3. Managing Business Process Flows: Pearson New International Edition
  Ravi Anupindi / Sunil Chopra / Sudhakar D Deshmukh / Jan A. Van Mieghem / Eitan Zemel

  Managing Business Process Flows: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-2311-3
  eBook: 978-1-2920-3629-8
  Umfang: 352 Seiten, 9,29 MB
  Erschienen am: 28.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 60,63

 4. Quality Improvement: Pearson New International Edition
  Dale H. Besterfield

  Quality Improvement: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-2230-7
  eBook: 978-1-2920-3550-5
  Umfang: 264 Seiten, 7,43 MB
  Erschienen am: 27.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 64,20