Physics

 1. Optics, Global Edition

  Edition 5

  Buch
  978-1-2920-9693-3
  Umfang
  728 Seiten
  Erscheint im
  Mai 2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 69,54


 2. Optics

  Edition 5

  Buch
  978-0-1339-7722-6
  Umfang
  720 Seiten
  Erschienen am
  28.04.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 174,36


 3. Physics for Scientists and Engineers

  Edition 4

  Buch
  978-0-1339-5314-5
  Umfang
  1356 Seiten
  Erschienen am
  07.01.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 266,38


 4. Conceptual Physical Science Plus MasteringPhysics with eText -- Access Card Package

  Edition 6

  Buch
  978-0-1340-6048-4
  Umfang
  880 Seiten
  Erschienen am
  07.01.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 218,27


 5. Applied Physics

  Edition 11

  Buch
  978-0-1341-5938-6
  Umfang
  768 Seiten
  Erschienen am
  07.01.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 205,43


 6. College Physics

  Edition 3

  Buch
  978-0-1341-4332-3
  Umfang
  1088 Seiten
  Erschienen am
  05.01.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 238,60


 7. Exploring Black Holes

  Edition 2

  Buch
  978-0-3215-1286-4
  Umfang
  400 Seiten
  Erschienen am
  01.01.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 59,87


 8. Einführung in die Physik des 20. Jahrhunderts

  Buch
  978-3-8689-4262-0
  eBook
  978-3-8632-6759-9
  Umfang
  208 Seiten, 5,17 MB
  Erschienen am
  01.03.2015
  Sprache
  Deutsch
  ab € 23,99


 9. Quantenmechanik

  Buch
  978-3-8689-4263-7
  eBook
  978-3-8632-6760-5
  Umfang
  416 Seiten, 4,14 MB
  Erschienen am
  01.03.2015
  Sprache
  Deutsch
  ab € 55,99


 10. Quantenmechanik

  2., aktualisierte Auflage

  Buch
  978-3-8689-4114-2
  eBook
  978-3-8632-6514-4
  Umfang
  520 Seiten, 8,28 MB
  Erschienen am
  01.03.2012
  Sprache
  Deutsch
  ab € 55,99