Coaching

 1. The Mentoring Manual

  Edition 1

  Buch
  978-1-2920-1789-1
  Umfang
  224 Seiten
  Erschienen am
  28.02.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 22,46


 2. Brilliant Coaching 3e

  Edition 3

  Buch
  978-1-2921-3907-4
  Umfang
  240 Seiten
  Erschienen am
  01.02.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 22,46


 3. Brilliant Life Coach 2e

  Edition 2

  Buch
  978-0-2737-4322-4
  Umfang
  192 Seiten
  Erschienen am
  28.12.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 17,11


 4. How to Coach Your Team

  Edition 1

  Buch
  978-1-2920-7796-3
  Umfang
  312 Seiten
  Erschienen am
  10.08.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 29,95


 5. How to be a Brilliant Mentor

  Edition 1

  Buch
  978-1-2920-8816-7
  Umfang
  344 Seiten
  Erschienen am
  05.02.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 22,46


 6. The Little Book of Big Coaching Models

  Edition 1

  Buch
  978-1-2920-8149-6
  Umfang
  272 Seiten
  Erschienen am
  12.02.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 20,32