Organische Chemie

 1. General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life, Global Edition
  Karen C. Timberlake

  General, Organic, and Biological Chemistry: Structures of Life, Global Edition

  Buch: 978-1-2920-9619-3
  eBook: 978-1-2920-9620-9
  Umfang: 968 Seiten, 44,53 MB
  Erschienen am: 02.03.2016
  Sprache: Englisch
  ab € 85,55

 2. Essential Organic Chemistry, Global Edition
  Paula Yurkanis Bruice

  Essential Organic Chemistry, Global Edition

  Buch: 978-1-2920-8903-4
  eBook: 978-1-2920-8905-8
  Umfang: 704 Seiten, 89,83 MB
  Erschienen am: 14.09.2015
  Sprache: Englisch
  ab € 83,41

 3. Organic Structural Spectroscopy: Pearson New International Edition
  Joseph B. Lambert / Scott Gronert / Herbert F. Shurvell / David Lightner / Robert Graham Cooks

  Organic Structural Spectroscopy: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-3956-5
  eBook: 978-1-2920-5405-6
  Umfang: 464 Seiten, 29,95 MB
  Erschienen am: 03.10.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 59,44

 4. Organic Chemistry: Pearson New International Edition
  Paula Y. Bruice

  Organic Chemistry: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-2436-3
  eBook: 978-1-2920-3725-7
  Umfang: 1344 Seiten, 30,89 MB
  Erschienen am: 29.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 64,20

 5. Essential Organic Chemistry: Pearson New International Edition
  Paula Y. Bruice

  Essential Organic Chemistry: Pearson New International Edition

  eBook: 978-1-2920-3406-5
  Umfang: 625 Seiten, 53,44 MB
  Erschienen am: 27.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 46,35

 6. Organic Chemistry: Pearson New International Edition
  Leroy G. Wade

  Organic Chemistry: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-2165-2
  eBook: 978-1-2920-3488-1
  Umfang: 1296 Seiten, 115,44 MB
  Erschienen am: 27.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 64,20