Psychology

 1. Psychology

  An Exploration

  Edition 5
  Buch
  978-0-1351-9801-8
  Umfang
  Unbekannt
  Erscheint im
  Oktober 2020
  Sprache
  Englisch
  ab € 64,04


 2. Psychology, Global Edition

  Edition 6
  Buch
  978-1-2923-5354-8
  Umfang
  848 Seiten
  Erschienen am
  01.07.2020
  Sprache
  Englisch
  ab € 66,14


 3. Foundations of Behavioral Neuroscience, Global Edition

  Edition 10
  Buch
  978-1-2923-4954-1
  Umfang
  528 Seiten
  Erschienen am
  11.06.2020
  Sprache
  Englisch
  ab € 64,04


 4. Abnormal Psychology

  From Science to Practice

  Edition 1
  Buch
  978-0-2057-4357-5
  Umfang
  836 Seiten
  Erschienen am
  28.11.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 127,32


 5. Child Development

  A Cultural Approach

  Edition 3
  Buch
  978-0-1348-9722-6
  Umfang
  624 Seiten
  Erschienen am
  01.11.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 196,34


 6. Psychology

  Edition 6
  Buch
  978-0-1351-9800-1
  Umfang
  768 Seiten
  Erschienen am
  01.10.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 201,59


 7. Psychology

  The Science of Human Experience

  Edition 1
  Buch
  978-0-2059-5219-9
  Umfang
  816 Seiten
  Erschienen am
  28.08.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 145,51


 8. Human Development

  Edition 1
  Buch
  978-0-1324-3661-8
  Umfang
  800 Seiten
  Erschienen am
  28.08.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 96,29


 9. Behavioral Neuroscience

  Edition 1
  Buch
  978-0-1323-8246-5
  Umfang
  576 Seiten
  Erschienen am
  28.08.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 109,13


 10. The Life Span

  Human Development for Helping Professionals

  Edition 5
  Buch
  978-0-1352-2776-3
  Umfang
  720 Seiten
  Erschienen am
  04.01.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 80,84


 11. Basic Psychopharmacology for Counselors and Psychotherapists

  Edition 3
  Buch
  978-0-1348-9364-8
  Umfang
  216 Seiten
  Erschienen am
  01.01.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,64


 12. Emotion

  Edition 1
  Buch
  978-0-2051-9468-1
  Umfang
  480 Seiten
  Erschienen am
  28.11.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 114,48


 13. Psychology

  Edition 6
  Buch
  978-1-2920-9058-0
  eBook
  978-1-2920-9063-4
  Umfang
  992 Seiten, 28,67 MB
  Erschienen am
  18.09.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 52,49


 14. Psychology

  Edition 5
  Buch
  978-0-2737-5552-4
  Umfang
  912 Seiten
  Erschienen am
  28.08.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 50,28


 15. Using Multivariate Statistics

  Edition 7
  Buch
  978-0-1347-9054-1
  Umfang
  848 Seiten
  Erschienen am
  02.07.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 149,09


 16. Human Development

  A Cultural Approach

  Edition 3
  Buch
  978-0-1346-4134-8
  Umfang
  768 Seiten
  Erschienen am
  15.06.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 200,54


 17. Angewandte Wirtschaftspsychologie

  Buch
  978-3-8689-4276-7
  eBook
  978-3-8632-6771-1
  Umfang
  720 Seiten, 6,16 MB
  Erschienen am
  01.05.2018
  Sprache
  Deutsch
  ab € 31,99


 18. Sensation and Perception

  A Modern Synthesis

  Edition 1
  Buch
  978-0-2051-0377-5
  Umfang
  500 Seiten
  Erschienen am
  28.02.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 120,90


 19. Exploring Child Development

  Edition 1
  Buch
  978-0-1348-9347-1
  Umfang
  480 Seiten
  Erschienen am
  30.01.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 118,64


 20. Exploring Child & Adolescent Development

  Edition 1
  Buch
  978-0-1348-9346-4
  Umfang
  552 Seiten
  Erschienen am
  30.01.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 141,74


* Verfügbar nur über Buchhandel