Internationales Geschäft

 1. International Business: A Managerial Perspective, Global Edition

  Edition 9
  Buch
  978-1-2923-1373-3
  eBook
  978-1-2923-1379-5
  Umfang
  624 Seiten, 21,19 MB
  Erschienen am
  28.10.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 65,26


 2. International Business: The New Realities, Global Edition

  Edition 5
  Buch
  978-1-2923-0324-6
  eBook
  978-1-2923-0330-7
  Umfang
  576 Seiten, 87,39 MB
  Erschienen am
  19.09.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 65,26


 3. International Business: The Challenges of Globalization, Global Edition

  Edition 9
  Buch
  978-1-2922-6225-3
  eBook
  978-1-2922-6231-4
  Umfang
  448 Seiten, 109,42 MB
  Erschienen am
  01.05.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,47


 4. Understanding Cross-Cultural Management

  Edition 4
  Buch
  978-1-2922-0497-0
  eBook
  978-1-2922-0499-4
  Umfang
  512 Seiten, 8,16 MB
  Erschienen am
  16.04.2019
  Sprache
  Englisch
  ab € 65,26


 5. International Business, Global Edition

  Edition 16
  Buch
  978-1-2922-1473-3
  eBook
  978-1-2922-1474-0
  Umfang
  688 Seiten, 101,33 MB
  Erschienen am
  08.03.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 67,40


 6. International Trade: Theory and Policy, Global Edition

  Edition 11
  Buch
  978-1-2922-1635-5
  eBook
  978-1-2922-1640-9
  Umfang
  368 Seiten, 6,48 MB
  Erschienen am
  24.01.2018
  Sprache
  Englisch
  ab € 73,82


 7. International Economics, Global Edition

  Edition 7
  Buch
  978-1-2922-1416-0
  eBook
  978-1-2922-1422-1
  Umfang
  512 Seiten, 3,67 MB
  Erschienen am
  11.09.2017
  Sprache
  Englisch
  ab € 68,47


 8. International Business

  Edition 7
  Buch
  978-1-2920-6439-0
  eBook
  978-1-2920-6444-4
  Umfang
  792 Seiten, 20,01 MB
  Erschienen am
  13.12.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 66,33


 9. International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases, Global Edition

  Edition 9
  Buch
  978-1-2921-5353-7
  eBook
  978-1-2921-5354-4
  Umfang
  504 Seiten, 31,4 MB
  Erschienen am
  24.06.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 75,96


 10. International Marketing and Export Management

  Edition 8
  Buch
  978-1-2920-1692-4
  eBook
  978-1-2920-1695-5
  Umfang
  744 Seiten, 14,47 MB
  Erschienen am
  02.06.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 67,40


 11. International Business: The New Realities, Global Edition

  Edition 4
  Buch
  978-1-2921-5283-7
  eBook
  978-1-2921-5284-4
  Umfang
  544 Seiten, 128,33 MB
  Erschienen am
  24.05.2016
  Sprache
  Englisch
  ab € 55,92


 12. International Business

  Edition 4
  Buch
  978-1-2920-1668-9
  eBook
  978-1-2920-1671-9
  Umfang
  416 Seiten, 163,8 MB
  Erschienen am
  16.04.2015
  Sprache
  Englisch
  ab € 58,84