Internationales Geschäft

 1. International Business Global Edition
  Ricky W. Griffin / Michael Pustay

  International Business Global Edition

  eBook: 978-0-2737-6588-2
  Umfang: 599 Seiten, 18,64 MB
  Erschienen am: 18.02.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 63,01

 2. International Economics: Pearson New International Edition
  James Gerber

  International Economics: Pearson New International Edition

  Buch: 978-1-2920-2338-0
  eBook: 978-1-2920-3655-7
  Umfang: 492 Seiten, 76,26 MB
  Erschienen am: 28.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 105,88

 3. International Business, Global Edition
  John Wild / Kenneth Wild

  International Business, Global Edition

  eBook: 978-0-2737-8730-3
  Umfang: 482 Seiten, 118,01 MB
  Erschienen am: 06.11.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 67,77

 4. International Business, Global Edition
  Ricky W. Griffin / Michael Pustay

  International Business, Global Edition

  Buch: 978-1-2920-1821-8
  eBook: 978-1-2920-6946-3
  Umfang: 624 Seiten, 22,72 MB
  Erschienen am: 07.10.2014
  Sprache: Englisch
  ab € 93,04

 5. International Business: The New Realities, Global Edition
  S. Tamer Cavusgil / Gary Knight / John Riesenberger

  International Business: The New Realities, Global Edition

  Buch: 978-1-2921-5283-7
  eBook: 978-1-2921-5284-4
  Umfang: 544 Seiten, 128,33 MB
  Erschienen am: 17.03.2016
  Sprache: Englisch
  ab € 53,49

 6. International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases, Global Edition
  Helen Deresky

  International Management: Managing Across Borders and Cultures, Text and Cases, Global Edition

  Buch: 978-1-2921-5353-7
  eBook: 978-1-2921-5354-4
  Umfang: 504 Seiten, 31,4 MB
  Erschienen am: 23.05.2016
  Sprache: Englisch
  ab € 88,76