Künstliche Intelligenz

 1. Computer Vision: A Modern Approach
  David A. Forsyth / Jean Ponce

  Computer Vision: A Modern Approach

  A Modern Approach

  Buch: 978-0-2737-6414-4
  eBook: 978-1-2920-1408-1
  Umfang: 792 Seiten, 11,35 MB
  Erschienen am: 23.01.2015
  Sprache: Englisch
  ab € 60,63

 2. Artificial Intelligence: Pearson New International Edition
  Stuart Russell / Peter Norvig

  Artificial Intelligence: Pearson New International Edition

  A Modern Approach

  Buch: 978-1-2920-2420-2
  eBook: 978-1-2920-3717-2
  Umfang: 1096 Seiten, 18,64 MB
  Erschienen am: 29.08.2013
  Sprache: Englisch
  ab € 68,96